ISO CONSULTING TMC

Consultanta ISO

Serviciile de CONSULTANTA in domeniul implementarii SISTEMELOR DE MANAGEMENT oferite de catre ISO CONSULTING T.M.C., constau in:

 1. Evaluarea situatiei existente. Astfel:
  • Se identifica
   • domeniul general de activitate al clientului si domeniul pentru care va fi aplicat sistemul de management ales (cand este cazul).
   • modul de organizare al firmei.
   • resursele umane si materiale existente.
   • activitatile/procesele si modul actual de desfasurare al acestora.
   • situatiile de neconformitate fata de cerintele standardului ales.
   • situatiile de neconformitate fata de normele de buna practica (atunci cand este cazul).
   • modul current de inregistrare a activitatilor si de pastrare a inregistrarilor.
  • Se intocmeste un RAPORT DE EVALUARE.
 2. Proiectarea sistemului de management. Astfel:
  • Se stabilesc:
   • procesele sistemului de management ales.
   • structura documentatiei de sistem
   • politicile si obiectivele in domeniul sistemului de management ales.
  • Se intocmeste HARTA PROCESELOR, STRUCTURA PIRAMIDALA A DOCUMENTATIEI, POLITICA si PROGRAMUL DE MANAGEMENT.
  • Se intocmeste documentatia de sistem
   • manualul de sistem, documentul de descriere, de prezentare a sistemului ales.
   • procedurile de descriere a proceselor.
  • Se acorda asistenta (daca este cazul) la elaborarea:
   • Instructiunilor de descriere a activitatilor.
   • Descrierilor de tehnologie si fluxuri tehnologice (unde este aplicabil).
   • Documentelor de organizare (organigrama si fise de post). Etc.
  • Se intocmeste PV DE PREDARE-PRIMIRE a documentatiei intocmite.
 3. Instuirea personalului:
  • Se prezinta cerintele sistemului de management ales coordonatorilor/responsabililor de procese/activitati.
  • Se prezinta cerintele documentatiei de sistem atat coordonatorilor/responsabililor de procese/activitati cat si personalului care urmeaza sa le aplice.
  • Se emit DIPLOME DE PARTICIPARE.
  • Se intocmeste PV DE INSTRURE.
  • Detalii la SERVICII – INSTRUIRE.
 4. Implementarea cerintelor
  • Se acorda asistenta la punerea in practica a cerintelor documentate, una din regulile de implementare a oricarui sistem de management fiind “SCRI CE FACI, FACI CUM AI SCRIS!”.
  • In functie de situatie, se intocmesc documente, se urmareste modul de lucru, se analizeaza date, se stabilesc masuri de corectie sau chiar actiuni corrective si/sau preventive in situatiile de neconformitate, se urmareste remedierea acestor neconformitati, etc.
 5. Auditarea sistemului implementat:
  • Se auditeaza cerintele de sistem (se verifica implementarea corecta a acestora), in raport cu standardul de implementare, respectiv cu documentatia sistemului.
  • Se intocmeste documentatia specifica efectuarii unui audit intern: PLAN DE AUDIT, CHECKLIST, RAPORT DE AUDIT, respective RAPORT DE NECONFORMITATE in situatia identificarii de astfel de cazuri.
  • Detalii la SERVICII – AUDIT.
 6. Efectuarea Analizei de management:
  • Se organizeaza cadrul de analiza a stadiului implementarii sistemului ales, incluzand chiar si elaborarea sau acordarea de asistenta la analizarea de date – elemente de intrere in analiza de management.
  • Se tine o sedinta in care managementul societatii analizeaza stadiul si evolutia sistemului de management, luand decizii in consecinta.
  • In urma acestei sedinte, se stabileste daca sistemul de management implementat este sau nu, pregatit pentru certificare (daca va doriti acest lucru).
  • Se intocmeste PV AL SEDINTEI.
 7. Asistenta la auditul de certificare:
  • Se acorda asistenta atat la alegerea si contactarea unui organism de certificare.
  • Se acorda asistenta la data auditului de certificare, reprezentand firma dvs. alaturi de angajatii dvs., bineinteles, in fata auditorului extern.
  • Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management implementat. Consultanta consta in analiza si revizuirea (daca este cazul) a documentatiei sistemului, efectuarea de intruiri specifice, auditarea sistemului, asistenta la implementarea cerintelor de sistem si a actiunilor corective si preventive identificate (remedierea neconformitatilor din auditurile externe si interne), analize de date, analize de management, etc.

Serviiciile de consultanta mai sus mentionate, se presteaza integral (in totalitate), in cazul unei proiectari si implementari initiale ale unui sistem de management. In situatia mentinerii si imbunatatirii in timp a unui sistem implementat, se pot alege faze independente, in functie de necesitatile de moment: fie auditarea sistemului, fie asigurarea instruirii angajatilor, etc.

Domeniile consultantei :

 1. ISO 9001 
 2. ISO 22000/HACCP
 3. OHSAS 18001
 4. ISO 14001

Fiecare sistem de management poate fi implementat de sine statator sau in varianta integrata cu unul sau mai multe sisteme de management.

Variante de implementare: ISO 9001; ISO 22000/HACCP; OHSAS 18001; ISO 14001; 9001+HACCP; 9001+22000; 9001+14001; 9001+18001; 9001+22000+18001; 9001+22000+14001; 9001+22000+18001+14001, etc.

ARIA DE PRESTARE a serviciilor, incluzand vizite lunare/trimestriale/semestriale/anuale ON-SITE (la sediul dvs.), o constituie zona de SUD-EST a tarii, limitata la BUCURESTI si judetele IALOMITA, CALARASI, CONSTANTA, TULCEA, BRAILA, BUZAU, PRAHOVA si ILFOV. In restul zonelor serviciile se limiteaza in general (dar nu in mod exclusiv), la partea de INTOCMIRE DOCUMENTATII si ASISTENTA ON-LINE.