ISO CONSULTING TMC

Servicii SSM

Serviciile de PREVENIRE SI PROTECTIE in domeniul SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA, oferite de ISO CONSULTING T.M.C., conform Legii sanatatii si securitatii in munca, 319/2006, constau in:

 1.  EVALUAREA RISCURILOR IN MUNCA SI UPGRADAREA PERIODICA A EVALUARII. Dosarul de evaluare riscuri cuprinde:
  • Organigrama societatii
  • Schita de amplasament a societatii
  • Schita de zonare a locurilor de munca
  • Fisa de descriere a locului de munca
  • Fisa de evaluare a locului de munca
  • Calculul nivelului de risc partial si global;
  • Fisa de masuri propuse pentru fiecare loc de munca;
  • Interpretarea rezultatelor evaluarii;
  • Concluzii pentru fiecare loc de munca si la nivelul societatii;
 2. INTOCMIREA SI MENTINEREA LA ZI A DOSARULUI SSM. Dosarul SSM cuprinde:
  • Decizii interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege;
  • Fisa de expunere la riscuri pentru fiecare loc de munca
  • Instructiunile proprii de securitate a muncii în functie de specificul si particularitatile activitatilor desfasurate;
  • Planul de prevenire si protectie.
  • Programul anual de instruire si stabilirea tematicii de instructaj;
  • Decizia de formare a Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca;
  • Procesele Verbale de intrunire trimestriala a CSSM
  • Atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
  • Clauzele privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii;
  • Lista locurilor de munca cu pericol deosebit si/sau pericol iminent de accidentare si îmbolnavire profesionala;
  • Lista cu echipament individual de protectie si de lucru pentru dotarea personalului;
  • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
  • Lista cu meseriile si a profesiile prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (unde este cazul);
  • Lista cu posturile de lucru al carui personal necesita examene medicale suplimentare (unde este cazul);
  • Lista cu posturile de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic (unde este cazul);
  • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
  • Etc.
 3. EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI INTRODUCTIV GENERAL si TESTAREA CUNOSTINTELOR.
 4. ASISTENTA LA EFECTUAREA INSTRUCTAJ ULUI LA LOCUL DE MUNCA si TESTAREA CUNOSTINTELOR.
 5. ASISTENTA LA EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI PERIODIC si TESTAREA CUNOSTINTELOR.
 6. CERCETAREA EVENIMENTELOR DE MUNCA CARE AU PRODUS INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA

ARIA DE PRESTARE a serviciilor, incluzand vizite lunare/trimestriale/semestriale/anuale ON-SITE (la sediul dvs.), o constituie zona de SUD-EST a tarii, limitata la BUCURESTI si judetele IALOMITA, CALARASI, CONSTANTA, TULCEA, BRAILA, BUZAU, PRAHOVA si ILFOV. In restul zonelor serviciile se limiteaza in general (dar nu in mod exclusiv), la partea de INTOCMIRE DOCUMENTATII si ASISTENTA ON-LINE.