ISO CONSULTING TMC

Servicii SU

Serviciile de PREVENIRE SI PROTECTIE, oferite de ISO CONSULTING T.M.C. in domeniul SITUATIILOR DE URGENTA, conform Legii apararii impotriva incendiilor, 307/2006, respectiv a Legii protectiei civile, 481/2004, constau in:

 1. INTOCMIREA SI MENTINEREA LA ZI A DOSARULUI SU. Dosarul cuprinde:
  • Decizii interne de organizare a activitatii privind AII si PC impuse de lege;
  • Instructiunile proprii privind activitatile de AII si PC în functie de specificul si particularitatile activitatilor desfasurate;
  • Planul de evacuare.
  • Planul de organizare a AII.
  • Planul de interventie.
  • Fisa obiectivului.
  • Programul anual de instruire si stabilirea tematicii de instructaj;
  • Planificarea exercitiilor de simulare a evacuarii si asistenta la efectuarea acestora.
  • Atributiile si raspunderile in domeniul AII si PC, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
  • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
  • Etc.
 2. EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI INTRODUCTIV GENERAL si TESTAREA CUNOSTINTELOR.
 3. ASISTENTA LA EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI LA LOCUL DE MUNCA si TESTAREA CUNOSTINTELOR.
 4. ASISTENTA LA EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI PERIODIC si TESTAREA CUNOSTINTELOR.

ARIA DE PRESTARE a serviciilor, incluzand vizite lunare/trimestriale/semestriale/anuale ON-SITE (la sediul dvs.), o constituie zona de SUD-EST a tarii, limitata la BUCURESTI si judetele IALOMITA, CALARASI, CONSTANTA, TULCEA, BRAILA, BUZAU, PRAHOVA si ILFOV. In restul zonelor serviciile se limiteaza in general (dar nu in mod exclusiv), la partea de INTOCMIRE DOCUMENTATII si ASISTENTA ON-LINE.